Videonávod

Turfcord® - manuál

1. Příprava kopyta

1. Důležité: Lepidlo na turfcord je citlivé na vlhkost a teplotu. Pro dobrý výsledek lepidlo potřebuje nějakou zbytkovou vlhkost kopytní rohoviny.

Na rozdíl od jiných technik lepení může být kopyto mokré nebo vlhké před procesem lepení.

Otřete veškerou vlhkost nebo nečistoty a nechte kopyto 10 minut vyschnout (na suché a čistém místě). Nepoužívejte fén ani nic podobného.

Za suchých a/nebo horkých povětrnostních podmínek je však nutné před výše popsaným postupem kopyto namočit. Po namočení pak povrch kopyta vysušte jako obvykle.

Každopádně před lepením je potřeba kopyto 10 minut nechat schnout.

2. Otrimujte střel dle potřeby.

3. Otrimujte patky a chodidlo.

4. V případě potřeby patky více otevřete.

5. Odstraňte přebytečnou rohovinu. Kopytní bruska se správným nástrojem je velmi užitečná.

6. Zkraťte kopytní stěnu a upravte postoj.

7. Orašplujte/ zdrsněte veškerou kopytní stěnu, která přijde do kontaktu s Turfcord.

8. Okraje jemně zaoblete.

9. Udržujte kopyto čisté, dokud nenalepíte Turfcord.

2. Nalezení správné velikosti

1. Potřebujete svinovací krejčovský metr v měřítku mm.

2. Změřte připravené kopyto. Musíte měřit podél spodního okraje kopytní stěny

od patky (patkové hrany) k patce ( patkové hraně).

Šipka na obrázku ukazuje patkovou hranu.

4. Plochý konec patky by mohl měření zvětšit o jednu velikost. A strmý konec patky by mohl naopak o jednu velikost zmenšit.

Proto by se před lepením měla podkova na kopytě vyzkoušet.

5. Existují přední a zadní tvary podkov v naší nabídce. Avšak v závislosti na tvaru kopyta toto se nemusí úplně dodržovat. Vždy přihlédněte ke konkrétnímu tvaru kopyta!

6. Vaše měření určuje výběr velikosti, například: měření předního kopyta – 320 mm = velikosti 320

3. Příprava turfcordu

1. Při zkoušce montáže byste měli zjistit, zda není nutné vnitřní zátěžovou lamelu - podstavec zkrátit. Zkraťte podstavec tak, aby se Turfcord dostal do plného kontaktu s kopytem. Vnitřní lamela (podstavec) by měla být cca o 5 mm vyšší než vlastní podkova- tak aby po došlápnutí kopyta na zem, byl stále vyvíjen tlak na podkovu.

2. Očistěte Turfcord zevnitř čističem na brzdy (čistič musí být bez acetonu, např. ShuCleaner apod.)

3. Pozor: V chladných dnech by se měla podkova a lepidlo zahřát: například v kapse nebo lehké nahřívání fénem.

4. Lepení na turfcord

1. Před lepením se ujistěte, že všechny kontaktní plochy jsou čerstvě orašplované.

2. Používejte nitrilové rukavice bez pudru.

3. Naneste tenkou, ale úplnou vrstvu lepidla TC4/11 na vnitřní stranu turfcordu.

4. Naneste tenkou, ale úplnou vrstvu lepidla TC4/11 na všechny styčné plochy kopyta.

5. Uchopte ramena turfcord na obou koncích palci a ukazováčky tak, aby palec byl umístěn zhruba uprostřed ramena podkovy a zapřen o podstavec zátěžové lišty.

6. Otevřete konce Turcordu a natáhněte podkovu přes špici kopyta. Pomocí značek jej vycentrujte. Pomáhá před lepením označit si středovou linii kopyta a srovnat ji se středem Turfcordu.

7. Přitiskněte postupně ramena Turfcordu ke kopytu a zároveň vytahujte směrem k patkám. Přehrňte Turfcord přes patkové hrany.

Důležité: Strany turfcordu musí být zatlačeny do středu, aby se zabránilo vniknutí vzduchu.

Turfcord musí mít zespoda stejný tvar jako původní kopyto. Jedině tak zajistíte dobrou přilnavost.

8. Nyní musí pomocník zafixovat konce Turfcordu palci.

9. Zkontrolujte správné usazení na celém kopytě. V této fázi procesu můžete ještě opravit umístění. Proces lepení lepidla začíná později.

10. Omotejte Turfcord strečovou fólií.

 • Fólie musí mít speciální fyzikální vlastnosti. Standardní fólie, kterou dostanete na trhu
 • to nebude fungovat. Tu správnou (síla 35 my) seženete také na eshopu.
 • Třikrát až pětkrát obtočte kopyto doleva. Folie musí být po celou dobu napnutá. Pořádně utahujte!
 • Přesuňte se ke špici a odtud 3-4krát diagonálně přetáhněte pravou nebo levou patku
 • Folii tahněte vysoko – až přes patkové valy.
 • Pozor: Konce turfcordu by měly být udržovány na místě.
 • To chce nějaké zkušenosti. Doporučujeme trénink na nečisto. Vyplatí se to.
 • Rukojeť by měla ukazovat od koňské nohy.
 • Změňte směr u špičky a odpovídajícím způsobem zakryjte druhou patku.
 • Nakonec omotejte 5krát podél kopytní stěnu a patkové valy…
 • Odtrhněte fólii přes okraj turfcordu.

11. Postavte kopyto na podložku a držte opačnou nohu nahoře po dobu 3-5 minut. Můžete začít pracovat na zvednutém kopytě.

Pozor: Kůň by neměl dělat prudké nebo kroutivé pohyby během procesu lepení lepidla. Lepidlo se váže pod tlakem hmotnosti koně

5. Dokončení

1. Po 10 minutách můžete fólii sundat

2. Odřízněte podstavce ( vnitřní zátěžovou lamelu) pomocí kleští a nože. Nepracujte s žádným pákovým efektem nástrojů, abyste neohrozili výsledek lepení.

Doporučení: Po nalepení nechte koně ideálně jednu hodinu v klidu v boxe.

6. Základní informace o lepidle

Naše lepidlo je vyvinuto speciálně pro použití s Turfcord. Jedná se o jednosložkové tenkovrstvé lepidlo.

Maximální mezera, kterou může překlenout, je 0,2 mm. Optimální mezera je 0,01 mm.

To vede k velmi nízké spotřebě. Lahvička o objemu 50 ml by měla vydržet na přilepení cca 8 podkov střední velikosti.

Pro zajištění co nejmenší mezery mezi kopytem a Turfcordem je nezbytné pevné zafixování folií.

Proces lepení začíná tlakem, který vyvíjíte zabalením a postavením kopyta dolů plnou vahou koně.

Doba lepení se pohybuje mezi 2-5 minutami v závislosti na vlhkosti a teplotě.

Optimální vlhkost je 60%. Optimální teplota je 20°C.

V zimě se většinou nemusíte starat o vlhkost, ale o teplotu.

Turfcord a lepidlo nahřejte například fénem nebo v kapse oblečení.

V létě s teplotami nad 25°C je třeba dbát na dostatečnou vlhkost.

O 10°C vyšší teplota zkracuje dobu lepení na polovinu. Při venkovní teplotě 30°C musíte pracovat rychleji. V horkých dnech je užitečné lepit brzy ráno.

Velmi důležité: Před zahájením procesu lepení musí být kopyta zbavena jakéhokoli druhu přípravků pro péči o kopyta, jako je olej, krém, tuk nebo tužidlo na kopyta, po dobu nejméně 4 týdnů.

Lepidlo nepoškozuje kopytní rohovinu, ale působí mírně antisepticky.

V teplejších dnech se lepidlo odpařuje do stupně, který není příliš příjemný na vdechování. Doporučujeme držet obličej dál od zápachu, používat proudění větru a držet hlavu stranou. Pro větší bezpečnost můžete použít respirátor.

Měli byste nosit nitrilové rukavice bez pudru. Vyhněte se jakémukoli kontaktu s očima. Pokud k tomu dojde, kontaktujte lékaře.