Jak aplikovat HoofArmor

Jak aplikovat HoofArmor

více na: hoofarmor.com/how-to-apply-hoof-armor/

Kopyto se nejprve otrimuje, naplocho orašpluje a vyrovná podle potřeby. Prosím, neořezávejte chodidlo. Je to přírodní ochrana koně.

Poznámka: Důrazně doporučujeme využití profesionální podkovářské služby nebo odborné znalosti.

Krok 1

Kopyto důkladně očistěte drátěným nebo hrubým kartáčem od všech nečistot a prachu. Kopyto by mělo být před aplikací suché!

Krok 2

Malé množství Hoof Armor aplikujte na požadované oblasti. Hoof Armor lze použít na kopytní stěny, chodidlo, střel, patky.

Krok 3

Hoof Armor rovnoměrně rozetřete (prstem) v TENKÉ vrstvě, která se vytvrdí na spodní části kopyta. Povlak by měl vypadat jako tenký lak. Pracujte vždy v rukavicích.

Krok 4

Pokud aplikujete Hoof Armor na koně stojícího na betonových podlahách nebo gumových rohožích, mělo by být kopyto po aplikaci Hoof Armor, ale před položením kopyta dolů, hojně posypáno mastkovým práškem.

To zabrání tomu, aby se Hoof Armor rozmazal na tvrdém povrchu, než bude moci zcela vytvrdnout.

Při aplikaci v půdě nebo na písčitém místě lze kopyto jednoduše položit dolů.

Před vypuštěním koně do vlhkého prostředí nechte HoofArmor řádně vytvrdnout.