Podkovy jsou vyráběny z bezpečných chemických látek a syntetických materiálů. Přesto je důležité tyto bezpečnostní informace a dodržovat všechny pokyny.

Abyste zabránili zranění člověka nebo koně:

Podkovy používejte, pouze pokud máte potřebné znalosti o jejich správném použití. K podkovám používejte pouze správné nástroje a vybavení.

Neumisťujte plastovou podkovu mezi kopyto a kovovou podkovu.

Zabraňte pálení podkov.

Nevdechujte abrazivní prach z podkov.

Zkontrolujte správné a bezpečné uchycení podkov jednou denně, abyste zabránili ztrátě podkovy během její běžné životnosti.

Aby nedošlo ke zranění, zkontrolujte jednou týdně ostré hrany a otevřené nýty.

Podkovy jsou vyrobeny z relativně měkkého materiálu se zkosenými hranami. Díky tomu jsou ve stádech koní bezpečnější než běžné podkovy. Existuje méně zranění, ale riziko zranění nelze nikdy úplně odstranit.

Všechny podkovy prošly rozsáhlým testováním výrobců. Ukázalo se, že jsou vhodné pro mnoho různých koní a oborů. Některým koním však plastové či kompozitní podkovy nemusí vyhovovat kvůli jejich konkrétní stavbě těla nebo individuálnímu způsobu pohybu.

Na kluzkém povrchu (např. nedávno posekaná tráva, mokré listí) mají kompozitní a plastové přibližně stejné tření jako holé kopyto nebo opotřebovaná běžná kovová podkova.

Aby se předešlo zranění, doporučujeme použít další protiskluzové vybavení (např. mikroozuby nebo ozuby) a snížit rychlost.