Díky materiálu a profilovanému povrchu jsou Duplo a Dynamix podkovy odolné proti skluzu. Ale stále existují situace, kdy je nutná dodatečná ochrana proti skluzu mikroozuby nebo ozuby.
Mikroozuby se používají stejně jako kolíky z karbidu wolframu v tradičních podkovách. Můžete je jednoduše zašroubovat do syntetického materiálu podkovy vhodným adaptérem.
Obvykle používáme dva mikroozuby na podkovy a umístíme je do oblasti patek, kde je většina podkov Duplo vyrobena výhradně ze syntetického materiálu. Chcete-li použít více než dva hroty nebo použijte model Duplo s kovovou vložkou ve tvaru kroužku, stačí umístit hroty do kulatých otvorů v kovové vložce.
V závislosti na modelu Duplo můžete použít až osm hrotů na podkovy.
 
Duplo Standard C+P s mikroozuby
U podkov Dynamix lze mikroozuby také s úspěchem použít. Většinou stačí umístit dva do patkové části a dva ve špici, ale můžete použít až 8 hrotů na podkovu.
Dynamix IHT s mikroozuby
Aplikace mikroozubů
Příprava podkovy před použitím hrotů se liší u běžných a novějších modelů Duplo, takže představíme obě verze.
Použití hrotů modelech Duplo Standard a Extra
V případě těchto modelů Duplo obvykle používáme dva hroty a umístíme je pod patky. V podkově se nacházejí dva otvory o průměru 8 mm - tyto otvory však nepoužívejte; hroty umístěte mimo tyto otvory.
Doporučujeme následující vybavení:
- voděodolný fix
- silný akumulátorový šroubovák s regulací rychlosti,
- vrták na dřevo o průměru 5 mm se středícím bodem,
- adaptér
- a samozřejmě dostatečný počet hrotů.
adaptér
 
Nejprve označte požadovanou pozici mikroozubů na spodní straně podkovy. Hroty by měly být umístěny pod kopytní stěnou. Důležité je také udržet určitou vzdálenost od okraje tak, aby se hroty nevytahovaly.
Můžete také označit dva další body v oblasti špice, které jsou přesně nad okrouhlými otvory v kovové vložce podkovy. Tímto způsobem můžete použít čtyři hroty na podkovu místo dvou, pokud to bude nutné.
 
 
 
Použijte akušroubovák na vyvrtání plochého důlku (asi 1 nebo 2 mm) do syntetického materiálu ve všech označených polohách. Když do tohoto důlu pak mikroozub umístíte, nebude při zašroubovávání sklouzávat pryč. Nevrtejte však hlouběji jinak nebude mikroozub pevně upevněn v syntetickém materiálu!
Nasaďte adaptér. A do adaptéru mikroozub.
 
adaptér s mikroozubem
Umístěte hrot mikroozubu do středu vyvrtaného důlku a pak jej pomalu a vertikálně zašroubujte do umělé hmoty s mírným tlakem a pomalou rychlostí.
Mikroozub perfektně padne, když pouze malá hlava z tvrdého kovu přesahuje povrch podkovy. Pokud bude zašroubován dostatečně, snadno se ztratí a také představuje riziko zranění pro člověka a koně. Je-li však zašroubován příliš hluboko. nemůže dosáhnout plného potenciálu.
 
 
 
Použití mikroozubů v novějších modelech Duplo (Clipped + Profile modely)
Novější modely Duplo jsou vyráběny s prefabrikovanými drážkami, které usnadňují umístění hrotů. Kovová vložka podkovy byla upravena tak, aby bylo možné použít až osm hrotů na podkově. Již není nutné označovat a vyvrtat požadované pozice. Stačí se rozhodnout, kolik hrotů byste chtěli použít.
                
Šroubování hrotů do podkovy je stejné jako u starších modelů Duplo. Nastavte špičku na adaptéru a umístěte špičku hrotu do středu drážky. Pomalu a vertikálně ho přišroubujte do umělé hmoty se středním tlakem a pomalou rychlostí. Doporučujeme
stabilizovat adaptér druhou rukou.
 
 
 
Použití mikroozubů u podkov Dynamix IHT
U podkov Dynamix IHT lze pro umístění mikroozubu použít všechny barevné vyvýšené plochy na podkově - lze tedy našroubovat až 8 mikroozubů. Postup aplikace j stejný jako u starších modelů podkov Duplo. Budete tedy potřebovat akušroubovák k předvrtání mělkých otvorů, do kterých následně za pomoci adaptéru zašroubujete mikroozub. I ude platí, že nad povrch podkovy by měla koukat jen hlavička z tvrdokovu, jinak hrozí ztráta mikroozubu.
 
 
Většinou lze mikroozuby na podkovách použít opakovaně, ze starých podkov opatrně vyšroubovat a následně aplikovat do nových, dokud se hlavička z tvrdokovu neobrousí o podklad.