Obecné pokyny pro lepení podkov Duplo

Podkovy Duplo byly koncipovány jako podkovy na přibíjení pomocí podkováků. Pokud je však poškozená kopytní stěna a podkovu nelze přibít, nebo pokud z přesvědčení nechcete použít hřebíky, můžete použít podkovy Duplo bez hřebíků. V našem online obchodě jsou k dispozici různé lepicí systémy! Můžete použít bud manžetový límec s jazýčky anebo manžetky Wolf Busch. V následujícím postupu zohledňujeme obě varianty. Odlišnosti pro Wolf Busch jsou psány kurzívou.

  

Příprava kopyta

Příprava holého kopyta je stejná jako před jakýmkoli jiným kováním.

 

Příprava podkovy Duplo

Vyberte si podkovu Duplo, která odpovídá velikosti kopyta, tvaru kopyta a zamýšlenému použití.

Pomocí brusky upravte podkovu do tvaru kopyta. Na místech, kde budou umístěny lepicí jazýčky, ponechejte přesah cca 1 mm.

Odstraňte všechny mikrohroty z vnitřní strany podkovy.

 

Výběr Wolf Busch manžet

V závislosti na velikosti podkovy Duplo je tu vhodná velikost Wolf Busch manžet

Velikost 1: Podkovy 50-70

Velikost 2: Podkovy 70-98

Velikost 3: Podkovy 98-114 mm

Velikost 4: Podkovy 114-134 mm

Velikost 5: Podkovy  134-162 mm

Velikost 6: Podkovy 162-198

Umístění Wolf Busch

Nejmenší jazýček směřuje k patám.

Hladká strana směřuje ke kopytní stěně.

Přitavení manžet Wolf Busch

 Dbejte na správné nastavení teploty horkovzdušná pistole. Používejte redukci proudění vzduchu.

Velikost 1,2,3: přibližně 450 ° C

Velikost 4,5,6: 550 ° C až max. 630 ° C

 

Přitavení manžet k podkově Duplo

Doporučujeme označit správnou polohu manžet na podkově.

Mírně předehřejte počáteční svařovací oblast, dokud se syntetický materiál nezačne lesknout.

Umístěte podkovu o 90 stupňů k manžetě.

Ujistěte se, že manžeta nedosahuje profilované oblasti podkovy a že nepřesahuje spodní okraj podkovy.

Podkovu pomalu, ale neustále převalujte přes manžetu.

Záměrně přitlačte počáteční a koncový bod o trochu více než zbytek manžety.

Po celé svařované hraně by měl být viditelný „skelný“ povrch.

   

 

Pozor: Nezahřívejte vnitřní stranu manžety, která bud později ležet na kopytní stěně! To může dít i neúmyslně pokud používáte trysku s ventilačními otvory.

 

Kontrola usazení podkovy

Posuňte podkovu na kopytu od špičky směrem k patám. V případě potřeby můžete jazýčky trochu roztáhnout.

Podkova by nyní měla být dostatečně zafixována, aby na kopytě držela.

 

Závěrečné přípravy

Stěnu kopyta zdrsněte brusným papírem (zrnitost 80-120).

 

Odmastěte kopytní stěnu a vnitřní stranou lepicích jazýčků.

Pro odmašťování doporučujeme Multifoam nebo ShuCleaner . Alternativně můžete použít isopropanol 99%. Nepoužívejte aceton.

 

Doporučení pro lepení

 

Konečné vytvrdnutí lepidla trvá přibližně 24 hodin.

Vysoká vlhkost vzduchu (déšť, mlha) neohrožuje proces lepení.

Pokud je lepidlo ponecháno příliš dlouho otevřené, začne kvůli vlhkosti vzduchu tvrdnout a nebude tak spolehlivé jako obvykle.

 

V případě kolísání teploty:

Doporučujeme zimní lepidlo pro teploty pod 10 ° C.

Letní lepidlo není tak spolehlivé v případě teplot pod 5 ° C; nelze zajistit bezpečné přilnutí lepicích jazýčků na kopytu.

 

Lepení

Noste rukavice a respektujte bezpečnostní pokyny pro použité lepidlo.

Za pomocí druhé osoby nechte zvednout kopyto na druhé straně, aby kůň zůstal v klidu stát na nalepované noze.

Lepte každý jazýček zvlášť, po jednom.

Odtáhněte jazýček od stěny kopyta a kolem okraje naneste lepidlo. Přidejte křížek a čtyři tečky.

   

Rovnoměrně přitlačte jazýček na kopyto dvěma prsty, počínaje zdola, po dobu asi 10-15 sekund.

Když jsou nalepeny alespoň čtyři jazýčky (dva na zadní straně vnitřní a vnější strany kopyta), je podkova dostatečně dobře fixována na kopyto, i když se kůň pohne.

 

Tipy na lepení: Podkova nezůstává ve své poloze, když si kůň položí kopyto?

 Možnost 1: Nepřímé lepení

Mírně zdrsněte kopytní stranu podkovy Duplo brusným papírem a naneste podél nosné hrany kopyta trochu lepidlo. Poté přitlačte podkovu na kopyto do ideální polohy po dobu asi 10-15 sekund. Tímto způsobem je podkova dostatečně dobře zafixována, aby se nedostala z místa, když si kůň položí kopyto. Poté můžete jako obvykle nalepit jazýčky manžety na postaveném kopytu.

 Možnost 2: Lepení na zvednutém kopytě

Při zvednutém kopytě přilepte první dva jazýčky; poté pokračujte v lepení s položeným kopytem.

 Možnost 3: Lepení na stoličce

Pokud kůň zůstane v této poloze, můžete při lepení umístit kopyto na podkovářskou stoličku.

 

Utěsnění

Horní okraj nalepených jazýčků utěsněte lepidlem.

  

 

Demontáž podkovy

Nožem na kopyto: Opatrně prořízněte lepidlovou vrstvu mezi kopytem a jazýčkem manžety, začínejte seshora.

Kleště: K odstranění lepicích jazýčků jsou velmi vhodné i kleště. Uchopte kleštěmi horní část jazýčku a jednoduše poutko odtrhněte z kopyta.

Rašple na kopyto: Snadné, ale trochu časově náročnější. Odrašplujte jazýčky z kopytní stěny.