Jak nakovat podkovy Duplo

Rádi bychom Vám ukázali, jak správně a snadno nakovat Duplo kompozitní podkovy.

 
Úprava kopyta

Příprava kopyta je velmi podobná jeho úpravě před kováním s tradičními kovovými podkovami. Jednoduše upravte kopyto rašplí podle pravidla " tak moc jak je nezbytné, ale tak málo, jak je to možné".

Důležité: Po procesu orašplování, spodní povrch kopyta musí být absolutně rovný.  Pokud je kopytní stěna nerovná nebo zkrácena více než chodidlo, bude v tomto místě zvýšený tlak na chodidlo. A také drobné hroty na Duplo podkově nebudou moci působit na kopytní stěny a podkova nebude chráněna proti posunu a pootočení.

                                          

                 červeně špatně, zeleně správně

 

Příprava podkovy

Vyberte podkovu, která nejvíce odpovídá velikosti kopyta. Pokud nemůžete nalézt přesnou velikost, vždy raději vezměte podkovu rozměrově větší. Konečný tvar podkovy můžete pozměnit bruskou. Obrázek ukazuje, kolik syntetického materiálu můžete odstranit, aniž byste jakkoliv poškodili nebo oslabili podkovu.

                                              

Také můžete rašplí zkosit špici podkovy tak, abyste usnadnili překlop kopyta. Odstraněním přebytečného materiálu vzadu na podkově snížíte riziko jejího přišlápnutí zadní nohou.

 

Přitlučení

Můžete použít stejné podkováky pro Duplo jako pro klasické kovové podkovy, použijte takovou velikost, aby hlavička hřebíku nemohla proklouznout otvorem v podkově do jejího těla. Používáme například podkováky typu E, ESL, VF a M.

Přiložte podkovu na kopyto a zafixujte její pozici 2-3 podkováky. Nepřibíjejte je však na doraz, ale pouze tak abyste mohli podkovu ještě trochu korigovat v její pozici. Pokud vše sedí, doklepněte hřebíky na pevno a přidejte zbývající. Dle našich zkušeností dostačuje na pevnou fixaci podkovy 6 hřebíků.

Nýtování a závěrečná úprava

 Opět jsou tyto úkony shodné jako u kovové podkovy. Správné zanýtování je velice důležité pro zabránění jakémukoliv pootočení nebo posunu podkovy. Dejte si na něm záležet.

Video zobrazuje správný postup při nýtování: https://www.youtube.com/watch?v=PQbm43j1Src

Na závěr důkladně vyhlaďte nýty a stěnu kopyta, aby se snížilo riziko poranění o vyčnívající konce podkováků.

Celý postup je zachycen na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=yjDu9zdKS8I

 

Odstranění podkovy

Při sundávání podkov doporučujeme odstranit každý podkovák samostatně před sundáním podkovy.

 

Bezpečnostní opatření

 

Použijte nástroje a bezpečnostními postupy určené pro podkování koní aby se zabránilo zranění člověka a koně.

 

Chemické látky syntetického materiálu použitého Duplo podkovy jsou zcela bezpečné a nepředstavují zdravotní riziko. Neobsahují žádnou zakázanou nebo nebezpečnou látku. Nicméně, dejte pozor, abyste nevdechovali brusný prach.

 

Pečlivá a správná aplikace Duplo podkovy může snížit riziko ztráty podkovy a poranění ostrými hranami nebo otevřené nýty.

 

Díky relativně měkkému materiálu a zkoseným hranám, vzniká méně zranění ve stádech než s kovovými podkovami. Samozřejmě, že riziko těchto zranění nemůže nikdy zcela vyloučit.

 Duplo podkovy byly důkladně testovány a prokázaly se jako vhodné pro mnoho různých koní a odvětví jezdectví. Nicméně, jsou výjimky z tohoto pravidla. Na mokrém nebo kluzkém povrchu (např. čerstvě posečená tráva, mokré listí), má Duplo podkova stejné tření jako holé kopyto nebo kovové podkovy bez ozubů. Proto se na takovém povrchu nedoporučují rychlé obraty a změny rychlosti. V některých disciplínách (např. parkur, všestrannost, polo) doporučujeme dodatečné přidání protiskluzových doplňků, jako jsou mikroozuby, ozuby a hřeby.